Hjälp & Kontakt

Eventims FAQ-sektion svarar på ofta förkommande frågor. Ange fråga eller sökkriterier här:

Fråga

Speciella biljettkategorier

Svar
Funktionshindrade Behöver du använda hjälpmedel för att förflytta dig t.ex. rullstol, rullator osv. gör vi dig uppmärksam på att du ska köpa en handikapps biljett. I de flesta fallen finns det ett antal plats reserverade för funktionshindrade. Det kan då också finnas möjlighet för att ha med en ledsagare gratis. Eventim eller arrangören kan emellertid inte alltid garantera att uppfarterna till ett evenemang är anpassade för funktionshindrade. Du bör alltid köpa en särskild biljett om du har speciella behov som rör ditt funktionshinder. För mer specifik info, läs mer om den aktuella arenan här på sidan. Andra biljettyper I vissa tillfällen kan det köpas speciella biljetter typer, som antigen ger särskild tillgång eller en bestämd rabatt vid arrangemanget som är till försäljning på Eventim. Det framgår på biljettkategorierna vid de enkla arrangemangen. Barn Alla besökare ska vanligtvis ha en egen biljett, till och med mindre barn, om inget annat framgår i beskrivningen av respektive arrangemang. Därtill bör du vara uppmärksam på att vissa arrangemang kan ha en så pass hög ljudnivå att de inte lämpar sig för barn. Om det råder en åldersgräns så finns den angiven i beskrivningen av arrangemanget. Ungdom Denna biljettyp är för ungdomar. Ofta specificeras vad som anses som ungdom direkt i biljettypens namn ex. ”Ungdom – under 25”. Personen i fråga ska du inte ha fyllt 25 år vid tidpunkten för evenemanget. Studerande Vid studentbiljetter ska giltigt studerandekort samt legitimation kunna visas upp vid evenemangets entré. Pensionär För att kunna använda sig av pensionärsbiljett ska personen ha fyllt 65 år och visa legitimation. Är man förtidspensionär ska man kunna uppvisa ID som styrker detta. Grupprabatt Vid enstaka tillfällen erbjuder arrangörer grupprabatt. Är så fallet informeras detta på evenemangssidan. Dessa biljetter köps i de flesta fall över telefon hos vår kundservice då antalet biljetter man kan köpa online är begränsat till 10 per köp.
Kundservice
+46 (0)771 130 150

Måndag - Torsdag: 10:00-17:00

Fredag: 10:00-15:30