Sekretesspolicy

I. Personuppgiftsansvarig

Venuepoint AB (Eventim) ansvarar för de kunduppgifter som behandlas enligt nedan. Eventuella felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Eventim [Venuepoint AB, Åvägen 24, 412 51 Göteborg] som svarar för att dessa blir korrigerade.

II.Personuppgifter och samtycke

För att Eventim skall kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser skall kund i samband med sin första beställning:

  • a. registrera sig i Eventims kundregister genom att uppge namn, postadress, e-postadress och telefonnummer; samt
  • b. uppge ett användarnamn och lösenord.

Eventims kundregister är konfidentiellt. Eventim har dock rätt att vidarebefordra uppgifter i registret till koncernbolag, arrangörer och arenor som kommer att ha rätt att behandla och lagra dessa uppgifter. Genom att acceptera denna sekretesspolicy bekräftar och samtycker kunden till användning och behandling av sina personuppgifter. Kunden har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Personuppgifterna kan dock komma att finnas kvar i registret under en övergångsperiod.

Kunden skall hantera och lagra sina inloggningsuppgifter med största omsorg och inte lämna ut dessa till annan än den som äger rätt att för kundens räkning genomföra bokningar. Det åligger kunden att fortlöpande uppdatera sina kunduppgifter. I de fall biljetter returneras på grund av felaktiga kunduppgifter debiteras kunden för köpta biljetter. Att i samband med bokning uppge felaktiga personuppgifter kan vara grund för makulering av biljettens validitet, i dessa fall återbetalas ingen serviceavgift.

III.Cookies

När kunden besöker eventim.se sparas så kallade ”cookies” (textdatafiler) på kundens dator. Dessa cookies identifierar kundens IP-adress då kunden återvänder till eventim.se från samma dator och webbläsare. Användningen av cookies ger kunden en bättre service genom att information om kundens prioriterade användning av webbplatsen lagras. Eventim har inte för avsikt att genom användningen av cookies fastställa kundens identitet. Kunden kan ställa in sin webbläsare så att den ger meddelande om när cookies tas emot och då har kunden möjlighet att avböja att dessa lagras.

IV. Tredje parts webbplats

Vänligen uppmärksamma att det kan förekomma reklammeddelanden från tredje part samt länkfunktioner vilka förflyttar kunden från eventim.se till tredje parts webbplats som inte kontrolleras av Eventim. Sådana reklammeddelanden och webbplatser kan samla in uppgifter om kunden, t ex personuppgifter, och uppgifter om kundens besök på webbplatsen. Eventim ansvarar inte för hur personuppgifter hanteras och lagras och hur datainsamlingen görs vid besök på dessa länkade webbplatser och i reklammeddelanden.

V. Direkt marknadsföring

Om kunden inte vill att dennes personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring skall detta skriftligen anmälas till Eventim.

VII. Rättelse

Kunden har rätt att efter skriftlig begäran en gång per år, inom fyra (4) veckor från Eventims mottagande av sådan begäran få information om vilken typ av personlig information som Eventim har om kunden, för vilka ändamål Eventim använder informationen och möjliga mottagare av sådan information.

Efter skriftlig begäran från kunden kommer Eventim inom fyra (4) veckor från mottagandet av begäran att korrigera, radera och/eller stoppa vidare behandling av informationen om den visar sig vara felaktig, ofullständig eller irrelevant för ändamålet med behandlingen.

VIII. Webbplatsoptimering

Venuepoint AB använder diverse mjukvarulösningar för att optimera sina webbtjänster. Dessa gör det möjligt att analysera besökarvanor och dra lärdomar om beteende, vilket används för att optimera användarupplevelsen. För att kunna göra detta samlas anonym besöksstatistik in; data som består av webbläsarinformation, vilka sidor på webbplatsen som besöks och vad som görs på dessa. En förkortad version av användarens IP-adress kan även registreras under besöket.

Denna data analyseras primärt för följande ändamål:

  • Räkna antal besökare
  • Spåra vilka delar av webbplatsen som är särskilt attraktiva för respektive besökare
  • Analysera besökarens hemvist, i syfte att optimera sidvisningen
  • Sammanställa rekommendationer till specifika målgrupper

Processen innefattar användandet av permanenta ”cookies” (se paragraf III ovan). Genom att konfigurera sin webbläsare kan användare blockera cookies, alternativt välja att tillfrågas om detta. Användaren kan även välja att helt exkluderas från dessa tjänster, genom att använda respektive tjänsts ”opt-out”-funktion. Detta medför dock att användaren inte kan få skräddarsydda rekommendationer.

Venuepoint AB använder följande tjänster för ovan ändamål:

AT Internet: http://www.xiti.com/en/optout.aspx
Maxymiser: http://www.maxymiser.de/cookie_optout.htm
Criteo: http://www.criteo.com/privacy/
Google: http://www.google.com/settings/ads
MP Newmedia: http://www.mp-newmedia.com/?pid=458
Venuepoint AB: Opt-out

Observera: Opt-out görs med en cookie. Raderas denna måste opt-out-valet göras igen.

Senast redigerad: 16.09.2015