Köpvillkor

I. Tillämpningsområde

Följande Köpvillkor skall vara tillämpliga mellan kund och arrangör då kunden köper evenemangsbiljett på nätet via Venuepoint AB:s (Eventim) webbsida och hämtar ut biljetten hos ett ombud, får biljetten hemskickad eller skriver ut biljetten själv eller då kunden bokar biljett hos Eventims call center och därefter betalar och hämtar ut biljetten hos ett ombud.

II. Ingående av avtal

Genom att kunden köper biljett till ett evenemang uppstår ett avtalsförhållande mellan kunden och den aktuella arrangören vad gäller evenemangets genomförande. Den aktuella arrangörens egna Köpvillkor är tillämpliga på avtalsförhållandet mellan kunden och arrangören. Eventim agerar endast i egenskap av förmedlare av biljetter och agerar i arrangörens namn och för dennes räkning. Genom att köpa biljett uppdrar kunden åt Eventim att förmedla köp av samt att expediera biljetten.

Genom att klicka på fältet "Boka" på Eventims webbsida lämnar kunden anbud om köp av biljett. Köpeavtal mellan kunden och arrangören ingås när Eventim skickar bokningsnumret till kunden.

När kunden bokar biljett via Eventims call center ingår arrangören och kunden avtal då kunden betalar för biljetten.

III. Pris och betalningsvillkor
  • a. Totalpriset, dvs biljettpriset inklusive samtliga avgifter, skall betalas omedelbart vid köpeavtalets ingående. Moms ingår i priset. Kunden ansvarar för att kontrollera att pris stämmer med beställningen.
  • b. Kunden kan betala med kreditkort (Visa eller MasterCard/EuroCard) över disk eller på nätet, via internetbank eller kontant över disk. Transaktioner med betalkort (Visa och Mastercard) över internet hanteras av vårt moderbolag CTS EVENTIM AG, Contrescarpe 75 A, D-28195 Bremen, Deutschland.
  • c. En serviceavgift kan komma att debiteras, beroende på vilket evenemang det är. Leverans- och administrationskostnader inkluderas i totalpriset. Vid bokning online visas leveransavgiften i kundvagnen. I den händelse att evenemanget ställs in återbetalas varken eventuell serviceavgift eller leveranskostnad. Vid ändringar i evenemanget kan återköp erbjudas i vissa fall - beslut fattas av arrangören, då återbetalas biljettpriset men inte eventuell serviceavgift eller leveranskostnad.
IV. Ångerrätt

Två-veckors ångerrätt i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är i enlighet med 2 kap, §3 inte tillämplig i de fall det är fråga om biljett till konserter, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktiviteter.

V. Felaktig leverans

Vänligen kontrollera omedelbart efter mottagandet av biljetten att den stämmer med den bokning som gjorts och som framgår av informationen under "Mitt Eventim". I händelse av uppenbara fel i den levererade biljetten (fel platser, fel evenemang, etc.) skall Eventim omedelbart underrättas skriftligen. Efter att ha informerat Eventim samt returnerat den felaktiga biljetten erhålles ny korrekt biljett utan extra kostnad. Meddelande om fel biljett skickas till "Venuepoint AB, Åvägen 24, 412 51 Göteborg" alternativt via e-post till kundtjanst@eventim.se .

VI. Inställt evenemang

Det är kundens eget ansvar att kontrollera om evenemangets datum, tid och/eller plats har ändrats. Vid inställt evenemang återköpts biljetten endast på uppdrag av arrangören, detta inom en månad efter evenemangsdatumet.

VII. Ansvarsbegränsning

Arrangörens ansvar är begränsat såsom framgår av svensk konsumentlagstiftning.

VIII. Personligt bruk

Biljetter köps för personligt bruk och får ej säljas vidare i kommersiellt vinstdrivande syfte. Med kommersiellt syfte menas ett försäljningspris överstigandes biljettens ursprungspris inklusive eventuella serviceavgifter. Återförsäljning (eller misstanke om återförsäljning) kan utgöra brott mot köpvillkor rörande personligt bruk och vara grund för makulering av biljettens validitet.

IX. Särskilda produktvillkor

Merchandise

Eventim säljer ofta merchandise, exempelvis klädesplagg, affischer och andra produkter kopplade till evenemang vars biljetter vi distribuerar. Detta är en tjänst vi erbjuder arrangörer men som arrangören själv administrerar leveransen av.

Ångerrätt

Vid köp av en merchandise-produkt har du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du emottog varan. I det fall du önskar returnera varan – kontakta vår kundtjänst och uppge följande information: bokningsnummer, bokningsdatum, samt namn på den produkt du vill returnera. Du får sedan instruktioner om vart varan skall skickas. För att returen skall godkännas måste den returnerade varan vara i oförändrat skick. Du bekostar själv returporto. Spara ditt inlämningskvitto, det är du som ansvarar för returförsändelsen.

Reklamation

Meddelande om fel i merchandise-produkt skall lämnas direkt när du som kund upptäcker eller borde upptäcka felet. Vill du reklamera en vara kontakta vår kundtjänst och lämna följande information: bokningsnummer, bokningsdatum samt namn på den produkt du vill reklamera. Du får sedan instruktioner om hur du skall gå till väga.

X. Slutbestämmelser
  • a. Endast svensk lag är tillämplig.
  • b. Samtliga tvister mellan kund och arrangör som härrör direkt eller indirekt från avtalsförpliktelser som omfattas av biljettköpet skall avgöras av Stockholms tingsrätt.

Senast redigerad: 06.12.2010