Köp- och leveransvillkor


Dessa Köp- och leveransvillkor uppdaterades den 10 maj 2017 och gäller för alla köp som genomförs från och med detta datum.Försäljning av produkter från denna sida görs av Venuepoint AB (”Eventim”), organisationsnummer 556805-2913, moms/VAT-nummer SE556805291301, med adress Åvägen 24, 41251 Göteborg och med säte i Malmö. Kontakt med Eventim kan ske via e-post till kundservice@eventim.se och via telefon på telefonnummer +46 0771 130 150.


Avtalsingåendet

Det råder ett bindande köpeavtal mellan arrangören och innehavaren av biljetten (dig) när Eventim har registrerat och mottagit en betalning, och du har mottagit en orderbekräftelse.

OBS: Venuepoint AB (Eventim.se) förmedlar endast biljetter på uppdrag av arrangören. Venuepoint AB (Evenmtim.se) är inte arrangör eller promotor av de evenemang som erbjuds. För dessa evenemang ansvarar endast respektive arrangör. Det innebär att du ingår köpeavtalet med arrangören, och det är därför arrangören – och inte Venuepoint AB (Eventim.se) – som är ansvarig för att uppfylla avtalet. Alla ärenden som berör uppfyllandet av avtalet, skall därför avklaras direkt med arrangören. Vem som är arrangör framgår av evenemangsbeskrivningen.

För detta avtal gäller svensk lagstiftning, om inte annat anges i tvingande konsumentskyddslagstiftning i det land där du är folkbokförd.


Biljettköpet

För att genomföra ett biljettköp på Eventim.se skall du göra följande:

1. Sök och hitta biljett(er)
2. Logga in om du redan är kund. Om du inte redan är kund kan du snabbt registrera ditt personliga kundkonto hos Eventim.se
3. Välj leveranssätt
4. Fyll i personuppgifter
5. Välj betalningsform
6. Godkänn köp- och leveransvillkoren
7. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta
8. Godkänn köpet

Din orderbekräftelse kan nu ses på skärmen, och du får inom några få minuter din bekräftelse sänd via e-post.


Leverans

Eventim sänder biljetter till hela världen. Om du har valt standardpost som leveranssätt sänds biljetterna till dig så snabbt som möjligt, och du har dem tillhanda 5–7 vardagar efter köpet.

För biljetter som sänds utrikes, inklusive Färöarna och Grönland, skall det dock förväntas en leveranstid på upp till 14 dagar. Biljetterna sänds till dig med vanligt standardbrev till den adress som du uppgav vid köptillfället. Är det kort tid till evenemanget sänds brevet dock som expressbrev. Eventims streckkodsystem säkerställer att den biljett som du mottar inte kan kopieras eller förfalskas. Det är därför inte nödvändigt att sända brevet rekommenderat, och du behöver inte vara hemma när biljetterna kommer med posten.

Observera att det kan förekomma längre leveranstider vid en del arrangemang. Du mottar alltid e-post när biljetterna har skickats.

Har du köpt din biljett som ”Print@Home” mottar du din biljett via e-post så snabbt som möjligt efter ditt köp. Om du inte har mottagit e-post med biljetterna inom 24 timmar efter genomfört köp kan du ringa till Eventims kundservice på telefonnummer +46 0771 130 150 eller skicka e-post till eventim@kundservice.se

Handlar det om biljetter som skall användas samma dag kan du ta med fotolegitimation till arrangemanget där personalen kan försöka hjälpa dig.

Har du valt ”mobilbiljett” som leveranssätt så kan du på orderbekräftelsesidan se en länk där du i sin tur kan hämta biljetterna. I orderbekräftelsen som du mottar kort efter köpet kommer det på samma sätt att finnas en länk till din orderöversikt, och där kan mobilbiljetter hämtas.

Om du inte laddar ner dina biljetter från orderbekräftelsen, eller inte mottar orderbekräftelsen som e-post, kan du alltid logga in på ”Mitt Eventim” via www.eventim.se och hämta dina mobilbiljetter. Har du problem med att få tillgång till din order via www.eventim.se så kan du vänligen kontakta Eventims Kundservice på telefonnummer +46 0771 130 150.


Betalning

Alla priser är angivna inklusive moms, skatter och biljettavgifter, men exklusive leveranskostnader och andra avgifter. Dessa avgifter anges separat och som en del av det totala beloppet under orderflödet innan betalningen genomförs.

Du kan betala för dina biljetter med VISA-kort, American Express (endast på specifika events) och MasterCard. All kommunikation mellan dig och Eventim sker krypterat.

Betalar du med MasterCard eller Visa hanteras betalningen av vår partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Germany, som är ett systerföretag till Venuepoint AB (Eventim.se).

Kreditkortsavgifter återbetalas inte vid annullering. Vid betalning med betalkort tillkommer en avgift vid varje betalning. Denna avgift anges separat och som en del av det totala beloppet under orderflödet innan betalningen genomförs.

Biljettavgifter, leverans-och administrationskostnader
Du betalar alltid en serviceavgift utöver biljettpriset. Serviceavgiften är minst 20 SEK per biljett.

Leveranskostnaderna är avhängiga vart biljetten ska skickas.

Biljetter som ska skickas till Sverige påförs en fraktavgift om 40 SEK per transaktion. Fraktavgifter till utlandet är på 75 SEK per transaktion.

Köper du biljetten via vår kundservice tillkommer en expeditionsavgift på 25 SEK, oberoende av antalet biljetter.


Biljetten

Biljetten med den tryckta streckkoden är din nyckel till ett specifikt evenemang. Biljetten är endast giltig om streckkoden är aktiverad. Det vill säga att biljetter som har annullerats av Venuepoint AB (Eventim.se) på grund av de borttappats med mera inte längre gäller som nyckel. Streckkoden accepteras endast en gång. Biljetten kan alltså inte kopieras eller på annat sätt försöka användas flera gånger.

Om du får förhinder inför ett evenemang så är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan. Det kan dock finnas en del evenemang där det efterfrågas ID i entrén, men det framgår i så fall tydligt på hemsidan samt på biljetten.

Det är inte tillåtet att använda eller överlåta förvärvade biljetter i kommersiellt ändamål, inkluderande:

- Användning av biljetter som pris i tävlingar eller liknande, såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från såväl arrangör som artist.

- Överlåtelse av biljetter där överlåtelsen sker som tillägg till en försäljning av olika slag - såsom av resor, restaurangbesök, hotellvistelser och liknande - såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från såväl arrangör som artist.

-Professionell affärsförsäljning eller annan överlåtelse av biljetter, oavsett pris för dessa.

Användning eller överlåtelse av en biljett i kommersiellt ändamål kommer att leda till annullering av biljetten från Venuepoint AB (Eventim.se) sida. Venuepoint AB (Eventim.se) har rätt till att avkräva samtliga omkostnader förknippade med annulleringen och som följer av den otillåtna biljetthanteringen. Dessa kostnader utgör ett minimum om 500 SEK per biljett.

Registrering av betalkortsupplysningar

I samband med ett köp på Eventim.se kan du välja att spara dina betalkortsuppgifter inför framtida köp. Av säkerhetsmässiga skäl skall du dock fylla i den flersiffriga säkerhetskoden (CVC-kod), som står på kortets baksida, varje gång du genomför ett köp.

Dina betalkortsuppgifter sparas på ett säkert sätt och kommer inte att användas på något annat vis än vid ett köp på Eventim.se. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att dina uppgifter sparas, antingen i samband med ett framtida köp eller genom att vända dig till kundservice@eventim.se


Försvunna biljetter

Har du tappat bort biljetten till evenemanget? Då kan Eventim.se ordna fram en ny åt dig.

Om du inte får biljetten med posten så kan Eventim skriva ut en ny åt dig utan extra kostnad och risk. Den nya biljetten kommer att få en ny streckkod, medan den borttappade biljetten annulleras och inte längre kan användas vid entrén till evenemanget. Du skall kontakta Eventim.se med önskan om ny utskrift SENAST 30 VARDAGAR efter ditt köp. Efter 30 vardagar är det ditt eget ansvar om biljetten försvinner och du måste därefter betala för en ny utskrift av biljetten.

Avgiften för att på nytt skriva ut en borttappad biljett är 60 SEK i expeditionsavgift och eventuell fraktkostnad. Detta gäller inte mobilbiljetter som är gratis att få återutsända.

När en ny utskrift är genomförd så är det inte möjligt att häva denna eftersom de ursprungliga biljetterna är annullerade.


Biljett- och platsbyte

Venuepoint AB (Eventim.se) byter inte biljetter, varken inom prisgrupper eller till en annan placering eller datum.


Inställt evenemang

Ett evenemang är inställt om det helt enkelt inte kan genomföras. Ändringar i repertoar, plats/lokal för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är således inte ett inställt evenemang, och pengarna återbetalas då normalt inte.


Återbetalning

Köpta biljetter återbetalas endast i händelse av inställt evenemang. Det är den enskilda arrangören som i egenskap av din avtalspartner bär ansvaret för att återbetala köpesumman i händelse av inställt evenemang. Själva återbetalningen genomförs av Venuepoint AB (Eventim.se) på uppdrag av och efter instruktioner från arrangören. Återbetalningen sker till det betalkort som användes vid köpet av biljetterna.

Som förmedlare ansvarar inte Venuepoint AB (Eventim.se) över den förlust som kan drabba dig på grund av inställda evenemang, arrangörens obestånd, konkurs eller som ett resultat av eventuella andra brister beträffande evenemanget. Du accepterar således att ha avsagt dig från att kunna ställa sådana krav på Venuepoint AB (Eventim.se).


OBS! Biljettavgifter, andra avgifter, avbeställningsförsäkringar och eventuella fraktkostnader som har betalats i samband med biljettköpet återbetalas inte vid inställda evenemang och flyttar av dessa.

Det råder ingen ångerrätt vid köp av biljetter på Eventim.se.


Ansvar

Venuepoint AB (Eventim.se) TAR INTE PÅ SIG NÅGOT ANSVAR FÖR DIG UTÖVER VAD SOM FRAMGÅR AV OVANNÄMNDA PUNKTER OCH OBLIGATORISK LAGSTIFTNING. Venuepoint AB (Eventim.se) KAN ALDRIG HÅLLAS ANSVARIG FÖR INDIREKT FÖRLUST ELLER FÖLJDSKADOR, DÄRIBLAND FÖRLUST ELLER KORRUPTION AV DATA.

Venuepoint AB (Eventim.se) ANSVAR FÖR SKADA PÅ PERSONER OCH OBJEKT MED MERA BEGRÄNSAS TILL TILLSTÅND ORSAKADE AV GROV OAKTSAMHET FRÅN EVENTIMS SIDA SAMT SÅDANT ERSÄTTNINGSANSVAR SOM FRAMGÅR AV TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING.


Personuppgifter

Venuepoint AB (Eventim.se) registrerar och använder personuppgifter om dig i enlighet med våra Cookie- och personuppgiftsvillkor.’


Klagomål – information om möjlighet att framföra klagomål

Alla former av reklamationer som berör själva arrangemanget skall riktas direkt till arrangören då denna är din avtalspartner. Är det emellertid något som du är missnöjd med i samband med ditt köp av biljetter så är du välkommen att vända dig till Eventim.se Kundservice på kundservice@eventim.se eller på telefonnummer +46 0771 130 150.

Om vi inte lyckas hitta en lösning och du vill föra ärendet vidare kan du hänvisa tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller via adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du är också berättigad att inlämna ett klagomål till Konsumentverket.

Skicka anmälan till: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad
E-post: http://www.konsumentverket.se/kontakt-och-vagledning/

EU-kommissionens online portal för klagomål kan också användas. Det är särskilt relevant om du är en kund som är bosatt i ett annat EU-land.

Klagomål inlämnas här: http://ec.europa.eu/odr

Vid inlämnande av klagomål så ska du ange vår e-postadress: kundservice@eventim.se


Reservationer

Venuepoint AB (Eventim.se) förbehåller sig rätten till att annullera utställda biljetter mot återbetalning av biljettens pris samt avgifter.

Venuepoint AB (Eventim.se) reserverar sig för eventuella fel avseende prisuppgifter och för utsålda evenemang.

Venuepoint AB (Eventim.se) förbehåller sig rätten att ändra på platstilldelningen inom samma biljettkategori, samt att flytta dig till en annan kategori mot att betala dig en eventuell prisskillnad.

Venuepoint AB (Eventim.se)är ensamt ansvarig för biljettköparens eventuella förlust, om ansvar föreligger enligt tillämplig svensk lag. Venuepoint AB:s (eventim.se) ansvar är vid sådana tillfällen begränsat till de betalda biljettavgifterna.