Venuepoint AB (Eventim.se) Eventims användarvillkor- och säkerhet

Cookie- och personuppgiftsvillkor
För generell information om cookies samt varför vi registrerar och behandlar personuppgifter om dig så hänvisar vi dig till våra Cookie- och personuppgiftsvillkor.

Säkerhet
Vi genomför alla tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda data som vi har tillgång till mot missbruk, förlust eller manipulation. Från det ögonblick som vi har mottagit dina personuppgifter kan du således ha tillit till att vi behandlar dem med den förtrolighet och säkerhet som personuppgiftslagen (1998:204) kräver.

Köp/beställning
För att beställa biljetter på eventim.se skall du registrera dig som användare och uppge namn, adress och betalningskort. Informationen används till att genomföra köpet. Om det är problem med ett köp, eller om det exempelvis sker en annullering eller liknande, så används uppgifterna till att kontakta dig.

I tillägg till vad som framgår gällande lagring av personuppgifter i våra Cookie- och personuppgiftsvillkor, så förvaras uppgifter om köp i den omfattning Eventim/Venuepoint AB är förpliktigad till enligt relevant gällande lagstiftning i bokföringslagen.

Likaledes gäller, i tillägg till vad som framgår av våra Cookie- och personuppgiftsvillkor, att dina personuppgifter kan användas till att kontakta dig i samband med upplysningar om liknande arrangemang där det förmodas att du har ett intresse av att motta informationen. Utifall dina personuppgifter används i marknadsföringsändamål så kommer det alltid ske enligt relevant gällande lagstiftning under marknadsföringslagen.

Vi hänvisar i övrigt till våra Cookie- och personuppgiftsvillkor.

Länkar
Denna hemsida innehåller ett flertal länkar. Du ska vara uppmärksam på att Eventim/Venuepoint AB inte är ansvarig för administration och behandling av personuppgifter på dessa länkade hemsidor. Vi uppmanar därför samtliga våra användare att vara uppmärksamma på när de lämnar vår hemsida, samt att vara noggranna med att alltid läsa de berörda hemsidornas föreskrifter gällande behandling av personuppgifter. De riktlinjer som är beskrivna här och i våra Cookie- och personuppgiftsvillkor gäller enbart för behandling av personuppgifter på eventim.se.