Köpvillkor

Allmänt
Venuepoint/Eventim säljer biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om, eller anspråk p g a, evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören. Specifika villkor för arena/arrangör framgår av orderbekräftelsen.

Köpeavtalet
Köpeavtalet är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning. Avtalet är bindande för båda parter först när Eventim har registrerat och mottagit betalningen.

Leveransavgift
Om du väljer att Eventim ska skriva ut din biljett, skickas den hem till dig med Posten. Det kostar SEK 35,00 i leveransavgift till adresser i Sverige. Till adresser utanför Sverige blir det en leveransavgift på SEK 50,00. Om du beställer mer än en biljett samtidigt som alla ska skickas till samma adress, blir det bara en avgift. Leveransavgiften återbetalas ej vid inställt evenemang.

Biljetten
Biljetten/värdebeviset med den tryckta streckkoden är ditt inträdeskort till ett visst evenemang. Biljetten/värdebeviset är endast giltig om streckkoden är aktiverad. Det innebär att biljetter/produkter som annullerats av Eventim på grund av förlust eller dylikt inte är giltiga inträdeskort. Streckkoden är bara giltig en gång. Biljetten kan alltså inte kopieras eller på annat sätt användas flera gånger.

Om du får förhinder och inte kan delta i ett evenemang får du gärna ge biljetten till en vän. Vid vissa evenemang kan där dock krävas ID-kort i dörren, men det framgår i sådana fall tydligt på hemsidan och på biljetten/värdebeviset.

Det är inte tillåtet att överlåta köpta biljetter i kommersiellt eller annat affärsmässigt syfte. Om denna bestämmelse överträds annulleras biljetten/värdebeviset.

En överträdelse i kommersiellt eller annat affärsmässigt syfte avser särskilt - men är inte begränsat till - följande:

  • All professionell företagsförsäljning eller annan överlåtelse av biljetter, oavsett priset på dessa.
  • Användning av biljetter som vinst i tävlingar eller liknande utan att tillåtelse inhämtats på förhand från såväl konsertarrangör som artist.
  • Överlåtelse av biljetter där överlåtelsen ingår i ett annan erbjudande, t. ex. försäljning av resa, restaurangbesök, hotellvistelse och liknande, utan att tillstånd inhämtats på förhand från såväl konsertarrangör som artist.

Förlust
Om biljetten kommer bort innan evenemanget, kan Eventim ställa ut en ny biljett till dig.

Om biljetten inte kommer fram med posten, kan Eventim skriva ut en ny biljett utan kostnad och risk för dig som kund. Den nya biljetten har en ny streckkod och den förkomna biljetten annulleras och kan inte längre användas i entrén. Du måste kontakta Eventim med begäran om ny utskrift SENAST 30 VARDAGAR efter ditt köp. Efter 5 dagar är förkommen biljett ditt eget ansvar och du kommer därför att få betala för ny utskrift av biljetten.

Avgiften för utskrift av förkommen biljett är SEK 60 i expeditionsavgift samt evt. leveransavgift. Detta gäller inte mobilbiljetter. Det är gratis få sina mobilbiljetter utskrivna igen.

När en ny utskrift har genomförts går det inte att ångra utskriften eftersom de ursprungliga biljetterna då har blivit annullerade.

Expeditionsavgift
SEK 25;- pr. Expedition. Denna avgift betalas när du köper biljetter via Eventims Kundservice, eller i entrén till ett event. Avgiften täcker utgift för personal och kan undgås genom att köpa biljetterna online via Eventim.se

Återbetalning
Köpta biljetter återbetalas endast vid inställt evenemang.

Som biljettagent för arrangören ansvarar inte Eventim för återbetalning i samband med inställt evenemang. Eventim försöker att genom avtal säkra att arrangören betalar tillbaka biljettköpsumman vid eventuellt inställt evenemang men tar inget affärsmässigt ansvar för detta.

Debiterad biljettavgift, andra avgifter samt eventuella leveransavgifter återbetalas inte.

Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett. Observera att biljett som betalats direkt vid bokningstillfället betraktas som köpt. Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.

Inställt evenemang
Ett evenemang anses vara inställt om evenemanget inte alls genomförs. Ändringar i repertoaren, ändrat datum, delvis genomfört evenemang och dylikt utgör således inte ett inställt evenemang och pengarna återbetalas i dessa fall normalt inte. Läs emellertid informationen om evenemanget.

OBS:Avgifter och försäkringar i förbindelse med biljettköpet återbetalas inte vid flyttade eller inställda evenemang.

Reklamation
Alla former av reklamation som rör själva evenemanget ska riktas direkt till arrangören. Om du är missnöjd med något i samband med ditt biljettköp kan du emellertid kontakta Eventims kundservice på kundservice@eventim.se eller telefon 0771 130 150.

Förbehåll
Eventim förbehåller sig för eventuella fel i informationen gällande priser och för slutsålda evenemang.
Eventim förbehåller sig rätten att ändra platstilldelningen inom samma biljettkategori samt att flytta bokningen till annan kategori mot att eventuell prisskillnad betalas ut till kunden.
Eventim förbehåller sig rätten, att annullera utfärdade biljetter mot återbetalning av biljettens pris samt avgifter.
Eventim är ensamt ansvarig för biljettköparens eventuella direkta förlust, i de fall ansvar föreligger enligt svensk lagstiftning. Eventims ansvar är i sådana fall begränsat till den betalda biljettavgiften.

Kundservice
+46 (0)771 130 150

Måndag - Torsdag: 10:00-17:00

Fredag: 10:00-15:30