Regler för skydd av personuppgifter

 1. Det är möjligt för kunden att besöka webbplatsen för biljettköp, utan att ange personuppgifter. Om kunden däremot önskar att använda webbplatsens olika funktioner, t.ex. att köpa biljetter, måste kunden registrera sig. Således krävs att kunden anger namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventim behandlar kundens personuppgifter i enlighet med bestämmelserna för skydd av personuppgifter i köpsavtalet. Uppgifterna sparas, behandlas och används i nödvändig omfattning för dokumentering, utformning eller modifikation av den avtalsenliga relationen. Eventim tillåts att använda angivet telefonnummer, för att kontakta kunden i händelse av problemer med betalning (förseningar, debitering, felaktiga bankuppgifter etc.). Eventim ger inte uppgifter vidare till tredje part, med mindre kunden har gett sitt uttryckliga godkännande av detta. Kunden kan när som helst återkalla sitt godkännande, utan att uppge orsaken. 

  Uppgifter som angivits vid biljettköp används också (1) för att skicka Eventims Nyhetsbrev till kunden, (2) för att i framtiden informera kunden om evenemang av samma eller liknande karaktär, som det till vilket kunden köpt biljett, och (3) i händelse av en evnetuellt misslyckad bokningsprocess, samt (4) för att eventuellt påminna befintliga kunder och prenumeranter av Eventims Nyhetsbrev, att de har oavslutade bokningar. Detta förutsätter att kunden inte tackat nej sådan information. Icke-kunder mottager Nyhetsbrev, endast om de har registrerat sig för att ta emot det. Om kunden önskar det, skickar Eventim information via e-post, så snart nya datum för evenemang med artister utvalda av kunden, offentliggörs. Observera: Kunden kan förbjuda att uppgifterna används för dessa ändamål, till exempel genom att klicka i relevant fält, i hans/hennes kundprofil. Om kunden själv upprättat en prenumeration på Nyhetsbrevet, har kunden möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen på ovanstående sätt.

 2. Kunden kan när som helst komma åt och ändra de sparade personuppgifterna, via sitt personliga kundkonto. Om kundens uppgifter raderas permanent, underrättas Eventim. Under vissa omständigheter, kan personuppgifter endast raderas efter en fastsatt tidsperiod, på grund av juridiska eller kontraktmässiga lagringsförpliktelser. I detta fall, blir ifrågavarande uppgifter låsta till dess att de kan raderas.

 3. För att göra användandet av webbplatsens biljettköpsfunktion så smidigt och enkelt som möjligt för kunden, används så kallade cookies i vissa av webbplatsens sektioner. Cookies är små textfiler, som sparas lokalt på kundens dators hårddisk. Cookies används för funktionen Kundvagn samt för att samla statistik över användandet av biljettköpsfunktionen, för att kontinuerligt förbättra kundens upplevelse av webbplatsen. Eventim använder inte teknologier som kopplar ihop insamlad information med personuppgifter genom cookies, för att fastställa kundens identitet. Principiellt kan webbplatsens biljettköpsfunktion användas utan cookies, även om detta eventuellt begränsar dess optimala funktionalitet. Webbläsare kan inställas till att acceptera eller avfärda cookies, generellt eller i specifika tillfällen.

  Eventim använder din IP-adress, såvitt nödvändigt för webbplatsens tekniska drift. Dessutom sparar Eventim din IP-adress av säkerhetsskäl, i upp till max. sju arbetsdagar. Härigenom kan IT-systemets stabilitet och tillförlitlighet upprätthållas och missbruk kan förhindras och/eller spåras.

 4. Länkar till andra leverantörers webbplatser, kan möjligtvis påträffas i webbplatsens biljettköpsfunktion. Eftersom Eventim inte har inflytande på dessa webbplatser, rekommenderas kunden att skaffa sig information om skydd av personuppgifter, gällande för respektive leverantör. Eventim tager inget ansvar för innehållet på länkade webbplatser.

 5. Webbplatsens biljettköpsfunktion är anpassat för sociala insticksprogram från det sociala nätverket facebook.com. Operatören av det nätverket är Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hädanefter refererat till som “Facebook”). När kunden går in på en sida som innehåller ett socialt insticksprogram (eller ‘Gilla’-knappen), kopplas kundens webbläsare till Facebooks servrar och nödvändigt innehåll för insticksprogrammet laddas ner. Facebook mottager webbadressen för biljettköpsfunktionen, datum och tid för när kunden gått in på sidan, samt kundens IP-adress, förutsatt att kunden tidigare gett sin tillåtelse i rutan “Aktivera Sociala Medier”. Om kunden är inloggad på Facebook, har Facebook möjlighet att relatera besöket på sidan till kundens Facebookkonto. Om kunden klickar på ‘Gilla’-knappen på biljettköpsfunktionens sida, överförs även denna information till Facebook och lagras där. Om kunden som använder biljettköpsfunktionens inte har ett Facebookkonto, finns det fortfarande möjlighet för Facebook att identifier och spara kundens IP-adress, förutsatt att kunden ger sin tillåtelse i rutan “Aktivera Sociala Medier”. Eventim har ingen inflytelse på innehållet i insticksprogrammen eller informationen överförd av Facebook. Ändamålet och omfånget av datainsamlingen, Facebooks fortsatta behandling och användning av uppgifterna, samt kundens rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda sitt privatliv, kan kunden läsa mer om i Facebooks Sekretesspolicy, här: http://www.facebook.com/policy.php.

 6. Eventim använder flera mjukvaralösningar för att optimera sina onlinetjänster. Dessa lösningar tillåter att användningen av webbplatser analyseras och att värdefull information om användarna insamlas. Härigenom kan användarvänlighet och kvaliteten av onlinetjänster kontinuerligt förbättras. För att utföra sådana analyser, insamlas och sammanställs anonym statistik. Denna statistik är anonyma uppkopplings- och klickdata relaterade till webbläsen som används, antalet besök/sidvisningar och surfbeteendet för respektive besökare/kunder/användare på biljettköpsfunktionens webbplats. Besökarens förkortade IP-adress blir möjligtvis granskad under insamlingen och behandlingen av data.

  Uppgifterna blir analyserade i följande specifika syften:
  – att räkna samman av antalet besökare
  – att spåra de områden på webbplatsen, som är särskilt attraktiva för respektive besökare
  – att analysera varifrån besökare kommer, för att optimera aktuella tjänster
  – att adaptera rekommendationer för specifika målgrupper

  Denna process involverar användandet av permanenta cookies (se avsnitt 3 ovan). Genom att justera inställningarna för sina webbläsare, kan kunder/användare när som helst blockera cookies, eller bestämma att cookies endast får placeras på datorn, efter att uttryckligt samtycke har getts i varje enkelt tillfälle. De kan också när som helst blockera det generella användandet av deras uppgifter, för alla lösningar i bruk, genom att välja ‘opt-out’-alternativet (bortval) för respektive lösning. Om användaren väljer ‘opt-out’, finns dock risken att specifika rekommendationer inte längre kan göras.

  Vänligen observera: ‘Opt-out’-alternativet (bortval) aktiveras genom att använda en cookie. Om den cookie raderas, måste ‘opt-out’-alternativet återaktiveras.
Kundservice
+46 0771 651 000

Måndag - Torsdag: 10:00-17:00

Fredag: 10:00-15:30